Ser Luz

A definición que podemos achegar da imaxe na poética deste fotógrafo é unha definición profundamente magmática: algo que se fai a través de algo que se desfai. De feito, coincidiría coa descrición do lume mesmo.

Manuel Vilariño. Ser Luz, un documental de José Manuel Mouriño

«Unha fotografía é, certamente, como unha cristalización xeolóxica semellante ás que retrata ás veces Vilariño: un diagrama de forzas irredutibles que se exercen sobre un punto. Nesa relación, a mirada queda fixada no que se descompón, na tendencia á desaparición e o voo que as cousas orgánicas sempre manifestan, o xeito en que arden e se consomen. Pero esa relación, ao mesmo tempo, aparece tamén como se medrase cara ao divino.» (Alberto Ruiz de Samaniego)


«A imaxe sería, entón, ademais de algo que aparece, tamén algo que produce un padecemento. Algo que nos mata como a mirada sen fondo do animal. A súa chamada xera no observador unha pequena apocalipse: pois “esa mirada -así chamada ‘mirada animal’- faime ver o límite profundo do humano: o inhumano ou os límites do home”.

Colaboradores